Biorąc pierwszy leasing na firmę

Poznaj lepiej leasing

Na rozpoczęciu wyjaśnijmy czym tak ogólnie jest leasing. Jest to typ finansowania z zewnątrz, na skutek niego właściciel działalności gospodarczej zyskuje w użytkowanie potrzebny dla firmy przedmiot oraz zobowiązuje się do uiszczania terminowych płatności ratalnych. Już na początku należy zauważyć, że jest to wyjście dostępne praktycznie dla każdego klienta leasingowego. Dlaczego? Ponieważ wymagania finansowania bywają zmniejszone do minimum a także również właściciel firmy, który ma firmę od zaledwie paru dni ma szansę z sukcesem starać się o finansowanie leasingowe. Musi jednakże brać pod uwagę fakt, iż warunki leasingu nie będą tak korzystne dla nowego właściciela firmy, jak dla przedsiębiorcy, który od dłuższego czasu posiada przedsiębiorstwo oraz stworzył sobie dobrą pozycję na rynku. Każdy założyciel firmy posiada do wyboru leasing operacyjny jak i leasing kapitałowy. Usługowy jest o wiele bardziej spopularyzowany, natomiast nie powinno się finansowego od początku wykluczać. Żeby wybrać najbardziej dobre porozumienie leasingowe trzeba poddać swoje przedsiębiorstwo dogłębnej analizie i następnie przyrównać ją do wariantów finansowych. To pozwoli na wybór najbardziej miarodajnych rozwiązań.

Kapitałowy czy usługowy?

Leasing operacyjny, ten znaczniej popularniejszy, cechuje się tym, że objęty jest ciągłym opodatkowaniem VAT – 23 %. W trakcie umowy na finansowanie potrzeba opłacić min. czterdzieści procent ceny startowej finansowanego środka trwałego. Tak naprawdę zwykle jest to więcej. W koszty prowadzenia przedsiębiorstwa wpisuje się opłatę inicjalną oraz raty leasingowe. Jeśli przedsiębiorca po skończonej umowie na leasing chce być właścicielem finansowanego przedmiotu to musi uiścić kwotę wykupu. Gdy chodzi o leasing kapitałowy to ten nie będzie objęty stałym podatkiem a także uwarunkowany będzie faktem, w jaki sposób zakupiono środki do finansowania. W koszty posiadania przedsiębiorstwa dodaje się w takim przykładzie wpisy amortyzacji do spółki z odsetkowymi. W czasie obowiązywania umowy leasingu kapitałowego obowiązkowe jest spłacić pełną cenę, ponieważ nie istnieje w nim wykup a także po dopełnionej umowie na leasing bez innych dopłat przedsiębiorca zostaje wyłącznym właścicielem finansowanego środka trwałego. Jasno widać, iż opłaca się leasingowaniem zainteresować dokładniej, gdyż to idealny sposób na pozyskanie sprzętu.